Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmî Gazete’de

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” yürürlükten kaldırıldı yerine “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği” getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlan karara göre, 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile, 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57’nci maddesi gereğince; 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına karar verildi.

52 sayfadan oluşan yönetmeliğin amacı, “Devletin tüm güç ve kaynaklarını, barış hâlinden seferberlik ve/veya savaş hâline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine süratle ve etkin bir şekilde geçirebilmek için hazırlıkların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” ifadeleriyle anlatıldı. (İLKHA)

Bu Haberi Paylaşın