Boşanan eşler birbirine mirasçı olabilir mi?

Eşler arasında yoğun anlaşmazlık ya da diğer bir ifadeyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davaları, Türk Medeni Kanununda genel boşanma sebepleri arasında yer almakta olup, tartışmalı bir boşanma davası türüdür.

Bu nedenle, Aile Mahkemesi hakiminin boşanmaya karar verebilmesi için iki şartın bir arada bulunması gerekmektedir; bunlar subjektif ve objektif nitelikli şartlar olarak adlandırılır. Olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına, boşanma davalarının mutlaka profesyonel bir boşanma avukatı tarafından desteklenmesini öneriyoruz. Ankara Boşanma avukatı, Ankara veya diğer illerde kolaylıkla bulunabilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşler arasında herhangi bir konu nedeniyle şiddetli bir uyumsuzluk yaşanması anlamına gelir. Evlilik, doğası gereği çiftlerin farklı zamanlarda ve sebeplerle tartışmalara neden olabilen bir aile hukuku kurumudur. Ancak şiddetli uyumsuzluk sebebiyle boşanma kararı alınabilmesi için her türlü anlaşmazlık yeterli olmamaktadır.

Şiddetli Geçimsizliğe Örnek Olaylar

Örneğin, evde hangi yemeğin yapılacağı ya da satın alınacak aracın ne renk olacağı konusunda tarafların anlaşamaması, temel bir şiddetli uyumsuzluk örneği oluşturmamaktadır. Bu tür boşanma kararlarının alınabilmesi için Yargıtay içtihatlarıyla belirlenmiş bazı durumlar da mevcuttur. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı açılan boşanma davalarının reddedilmesi ve boşanma kararı verilmemesi de mümkündür. Bu sebeple, boşanma davalarında avukatlık temsili zorunlu olmasa da, boşanma avukatı tavsiye ile profesyonel bir avukatın yardımını almayı öneriyoruz.

Taraflar arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığında, evlilik birliğinin gerekli olan ortak yaşamın artık dayanılmaz hale gelmesi, hukuki olarak artık taraflardan evlilik birliğinin devamının beklenemeyeceği, evlilik birliğinin sürdürülmesinin taraflar için psikolojik ve manevi bütünlüğe uygun olmadığı bir durumu ifade eder. Bu durumda, Aile Mahkemesi hakimi, evliliğin devam etmesine yönelik taraf ve toplum menfaatinden ziyade bireyin evliliğin sona ermesinden kaynaklanan çıkarlarının ağır basmasından dolayı bu konuda karar vermeli ve boşanmaya hükmetmelidir.

Evet, bu davalarda hakimin geniş takdir yetkisi bulunmaktadır ve özellikle geçmiş tarihli Yargıtay kararları incelendiğinde, eşe karşı cimri bir tutum sergileme, fiziksel, psikolojik veya ekonomik şiddet uygulama, eşin dedikodusunu yapma, bağımsız ortak konut açmama, eşe karşı hakaret içeren ifadeler kullanma gibi birçok nedenle boşanma kararı verildiği gözlemlenmektedir.

Boşanan Eşler Birbirine Mirasçı Olabilir mi

Boşanmanın kesinleşmesi ile normal olarak eşlerin birbirine karşı olan mirasçılığı da sona erer. Ancak Ankara miras avukatı ile hazırlanacak bir vasiyetname ya da diğer adıyla ölüme bağlı bir sözleşme, eşleri boşanmış olsalar dahi birbirlerinden miras alacak şekilde hak sahibi yapabilir.

 

Bu Haberi Paylaşın