İhale Uzmanı Nedir?

İhaleler kamusal alanı ilgilendiren çeşitli konularda ihale kurumu tarafından açılır. Devlet kamunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere açtığı ihalelerde kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla üçüncü kişilerden mal ve hizmet alır. Bunun yanı sıra yapım işleri gerekli olduğunda da ihale açılır. İhale uzmanı nedir? Dendiğinde kamu ihale kurumlarında çalışan kişilerden söz edilir. İhale uzmanı olmak isteyen bireylerin öncelikle üniversitelerin bazı fakültelerinden mezun olması gerekir.

Hukuk fakültesi veya iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olan adaylar KPSS sınavına girerek en az 80 puan almalıdır. Daha sonra da kurum tarafından açılacak olan 2 aşamalı sınavdan da başarılı olmak gerekirken sınavlar yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilir.

İhale Nedir, Nasıl Yapılır?

Kamu hizmetleri için mal ve hizmet alınacağı zaman ya da yapım işleri gerekli olduğunda devlet dışında 3. Kişilerden hizmet alınabilir. Devlet kendisi ile hukuki bağı olmayan kişilere ihale yöntemi ile bu işlerin yapılması yetkisini verebilmektedir. Bu durumda açılacak ihaleye katılacak kişilerde bazı koşullar aranırken bunları yerine getirenler ihaleye iştirak edebilmektedir. İhale nedir, nasıl yapılır? Öğrenilmek istenirken ihaleler belli usuller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Kamu ihalelerinde oluşabilecek suiistimallerin önüne geçmek için de hukuk kuralları aracılığı ile önlem alınır. Kanun koyucu kamu menfaatlerini korumak için ihaleye yönelik olarak bir şüphe oluşması durumunda şikâyet etme hakkını kişilere verir. Şikâyetten istenilen sonuç alınamadığı durumlarda ise idari yargıya başvurma hakkı söz konusu olur.

Kamu ihalelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemler arasında açık usul, belli istekliler arasında gerçekleşen ihale usulü ve pazarlık yapılarak gerçekleştirilen ihale usulü yer alır. İhaleler gerçekleştirileceği zaman şeffaf bir anlayıştan söz etmek mümkün olur. Bundan dolayı da kamuya açık olarak gerçekleştirilen ihalelerde kontrol mekanizması devreye girer.

Şüphe durumlarında dava açılabilirken hukuki yollara başvuru yapmadan önce şikâyet hakkı kullanılır. Şikâyet idareye yapılırken buradan istenilen sonuç alınamadığında kamu ihale kurumuna itirazen şikâyet yapılmalıdır. Bu başvuruların beklenen sonucu vermemesi durumunda da idare mahkemesine dava açmak sureti ile hukuki yollara başvurmak mümkün olur.

İhale Uzmanı Ne İş Yapar?

İhale açılacağı zaman idarenin denetiminde bu işlemler gerçekleşir. İhale uzmanı ne iş yapar? Dendiğinde kamu ihale kurumunda çalışmak için gerekli olan koşullar arasında üniversite mezunu olmanın ardından KPSS sınavına girerek yeterli puanı elde etmek yer alır.

Ardından da kurum tarafından açılacak iki aşamalı sınavda da başarı göstermek sureti ile bu alanda çalışılabilir. KPSS sınavına giren adaylar en az 80 puan almalıdır. Kamu ihale kurumu tarafından açılan işe alım sınavlarına başvurular yapıldıktan sonra kurumun yazılı sınavını kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar.

Kamu ihale uzmanı olmak isteyen adayların tüm bu aşamaları başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu suretle kurumda çalışmak mümkün olur. Uzman olarak görev yapan kişilerin ihale teklif mektuplarını hazırlamalarının yanı sıra sonuçlarını takip etmek gibi görevleri bulunur. Bunun yanı sıra analizlerin yapılması ve verilerin incelenmesi gibi pek çok sorumlulukları vardır.

Bu Haberi Paylaşın